Στοχεύω Πρότυπο Σχολείο!
Στοχεύω Ψηλά!
  • 15 Έξυπνες δοκιμασίες πριν από την εξέταση
  • Πιστή απεικόνιση γραπτού & φύλλου απαντήσεων
  • Καθορισμένη χρονική διάρκεια για πραγματική εμπειρία εξετάσεων
  • Εξατομικευμένες συμβουλές με καθοδήγηση μελέτης
  • Ένας δάσκαλος μπορεί να σε φροντίσει πριν από την εξέταση
Η διαδικασία της εξέτασης συστήνεται να γίνει μέσω Desktop/Laptop προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση και απάντηση των ερωτήσεων.
Εγγραφή - Έναρξη
Email

«Οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις»
Πλούταρχος